Trang chủ Hồ sơ: Kim Go‑eun

Kim Go‑eunNgày sinh: 02/07, /1991

Giới tính: Nữ

Quốc gia: 10

Nghề nghiệp: Diễn viên