Trang chủ Hồ sơ: Ôn Thăng Hào

Ôn Thăng HàoNgày sinh: 22/02/1978

Giới tính: Nam

Quốc gia: 7

Nghề nghiệp: Diễn viên