Trang chủ Hồ sơ: Khưu Trạch

Khưu TrạchNgày sinh: 14/10/1981

Giới tính: Nam

Quốc gia: 7

Nghề nghiệp: Diễn viên